Starbucks Card Thailand 2020 : Summer Watermelon and Two Cups

Summer Watermelon and Two Cups Released Date : 4 May 2020 การ์ด summer ยังออกมาต่อเนื่อง ช่วงที่การ์ดออกร้าน Starbucks สาขาแถวบ้าน ยังคงไม่ให้นั่งกินในร้าน ก็รีบซื้อรีบกลับ สัปดาห์นั้นมีเมนูเครื่องดื่มออกมาใหม่มีชาเป็น base แต่จุดขายคงเป็นลายแก้ว reusable ที่ออกมา 7 แบบ ขายพร้อมชาในราคาขาดตัว 175 บาท วันนี้เลยชิมซัก 2 รส ด้านซ้าย Mango Matcha Freeze กับ ด้านขวา Sangria Hibiscus Cold Brew รสชาติแปลกใหม่ทั้งคู่ ชอบ Mango Matcha มากกว่าหน่อย เพราะรู้สึก Hibiscus Cold Brew รสชาติซับซ้อนเกินไป เดี๋ยวขม เดี๋ยวมีกลิ่นดอกไม้ เข้าไม่ถึง... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑